torsdag, 13 september 2012 08:53

Maren inntar Dolm

Det at Maren dømt til døden skulle settes opp på Dolm, falt ikke alle like naturlig. Hitra teaterlag søkte menighetsrådet om lov til å bruke kirken til oppsetningen, og fikk nei til svar med begrunnelsen at de ikke så hvordan stykket kunne settes inn i en kirkelig sammenheng. Avgjørelsen ble anket, men den ble fortsatt stående. Da kontaktet teaterlaget biskopen i Nidaros, Kristen Kyrre Bremer. Han så ikke problemet med at stykket ble satt opp i Dolm kirke, men respekterte menighetsrådets avgjørelse nok til at han forhandler frem et kompromiss.

Publisert i Maren 1986
mandag, 27 august 2012 15:36

25 år på Dolm

I 2011 feirer Maren dømt til døden 25 år på Dolm, men selve stykket er eldre; det ble satt opp for første gang i 1982, om enn i en mindre skala. Vi feirer likevel 25 år på Dolm på grunn av at Marenspillet, slik vi kjenner det i dag, ble skapt utav de endringene som ble gjort i 1986, da skoleforestillingen fra 1982 ble omdannet til amatørteater.

Publisert i Historien