fredag, 31 august 2012 12:11

Spillested: Dolm

Maren dømt til døden spilles i Dolm kirke på Hitra. Det flotte området rundt kirka og det vakre, enkle kirkerommet skaper en spesiell ramme og stemning rundt spillet. Kirkerommer gir Marenspillet en intimitet som er ganske spesiell.

Publisert i Maren 2013
mandag, 27 august 2012 15:36

25 år på Dolm

I 2011 feirer Maren dømt til døden 25 år på Dolm, men selve stykket er eldre; det ble satt opp for første gang i 1982, om enn i en mindre skala. Vi feirer likevel 25 år på Dolm på grunn av at Marenspillet, slik vi kjenner det i dag, ble skapt utav de endringene som ble gjort i 1986, da skoleforestillingen fra 1982 ble omdannet til amatørteater.

Publisert i Historien
mandag, 13 august 2012 08:37

Dolm

Alt før kirka ble bygd har området vært i bruk av tidlige nordboere. Tar du turen opp på Dolmvarden har du ikke bare en fantastisk utsikt over Dolmsundet… Du står også på en gravrøys fra bronsealderen. Slik representerer Dolm på en måte både den gamle og den nye troen i Norge. Historien om Dolm har flere spørsmål enn svar. Rundt Fosens eldste bygning hviler et skjær av mystikk. Hvem, hva, når og hvordan?

Publisert i Dolm