Webmaster

torsdag, 13 september 2012 08:53

Maren inntar Dolm

Det at Maren dømt til døden skulle settes opp på Dolm, falt ikke alle like naturlig. Hitra teaterlag søkte menighetsrådet om lov til å bruke kirken til oppsetningen, og fikk nei til svar med begrunnelsen at de ikke så hvordan stykket kunne settes inn i en kirkelig sammenheng. Avgjørelsen ble anket, men den ble fortsatt stående. Da kontaktet teaterlaget biskopen i Nidaros, Kristen Kyrre Bremer. Han så ikke problemet med at stykket ble satt opp i Dolm kirke, men respekterte menighetsrådets avgjørelse nok til at han forhandler frem et kompromiss.

onsdag, 12 september 2012 12:33

Videoreportasje

Videoavisa ved Petter Vidar Vågsvær lagde sommeren 2011 en reportasje som omhandlet årets Marenspill. Her kan du se resultatet.

tirsdag, 09 juli 2013 00:00

Rolle: Andres 2013

Andres er svoger til Maren, og er den som går til lensmannen for å anmelde Maren for giftmord. Etter at broren dør, mener han at Maren ikke viser noen tegn til sorg og mener at det må ligge noe bak. Maren selv sier at: "Sorga kan ein bera på så mang slags vis, Andres. Du har dett og æg har mett. Vi kan itj vera annsleis enn vi e".

mandag, 01 juli 2013 00:00

Rolle: Maren 2013

Årets Maren er Karen Anne Klingenberg Aalmo.

fredag, 31 august 2012 12:11

Spillested: Dolm

Maren dømt til døden spilles i Dolm kirke på Hitra. Det flotte området rundt kirka og det vakre, enkle kirkerommet skaper en spesiell ramme og stemning rundt spillet. Kirkerommer gir Marenspillet en intimitet som er ganske spesiell.

onsdag, 29 august 2012 11:22

Oppsetning 2013

Hvem skal spille Maren 2013? Andres? Kasper? Regissøren er på plass og etterhvert som de andre rollene besettes, både på aktør- og produksjonssiden, vil dette lanseres her. Ønsker du å delta i Maren 2013? Trykk "Delta" i menylinjen og meldt deg på!

søndag, 29 juli 2012 10:52

Regissør 2013

Vi har vært så heldige å få med oss Anne Krigsvoll som regissør for 2013-oppsetningen av Maren og gleder oss til å samarbeide med henne i året som kommer.

mandag, 27 august 2012 16:06

Ho Maren

Maren Johanne Olsdotter Jektvik ble født på Jelsøya i Kvenværet i 1811. Faren het Ola Larsen og moren var Randi Jonsdotter. Maren ble konfirmert den 25. november 1827 i Dolm kirke. Få år etter kom hun i tjeneste hos gamle sogneprest Tobias Brodtkorp på Dolm, og det fortelles at hun var svært godt likt.

mandag, 27 august 2012 15:36

25 år på Dolm

I 2011 feirer Maren dømt til døden 25 år på Dolm, men selve stykket er eldre; det ble satt opp for første gang i 1982, om enn i en mindre skala. Vi feirer likevel 25 år på Dolm på grunn av at Marenspillet, slik vi kjenner det i dag, ble skapt utav de endringene som ble gjort i 1986, da skoleforestillingen fra 1982 ble omdannet til amatørteater.

tirsdag, 14 august 2012 11:50

Rolle: Andres 2011

Tov Sletta spiller Andres i årets oppsetning. 32 år gammel og frilansskuespiller fra Oslo. Han har skuespillerutdanning fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (2005-2008). Han har erfaring fra blant annet Nord-Trøndelag teater og en rekke kortfilmer, samt spillefilmen NOKAS fra 2010. Senere i sommer vil han bli å se i Marispelet ved Rjukanfossen.

Side 1 av 3